با بیش از 18 سال سابقه
ما در حل هر مشکل صنعتی، تولیدی و خدماتی تواناییم

خدمات مهندسی شرکت رنگین آلومینیوم پاسارگاد

      شرکت مهندسی رنگین آلومینیوم پاسارگاد

با امکان استفاده از مواد اولیه ی بسیار مرغوب، دانش پیشرفته و بروز، دستگاه ها و تجهیزات موثر و کارآمد شرکت های آمریکایی در رفع هر مشکل صنعتی، تولیدی و خدماتی ارجاع شده نظیر تامین مواد اولیه ی مناسب و بسیار مرغوب، ساخت یک یا چند قطعه از یک محصول با عدم امکان ساخت آن/آنها در کشورمان، تامین دستگاه ها و تجهیزات مناسب و امکان تولید محصول مورد نظر با بهترین کیفیت، رفع کامل آلودگی های زیست محیطی و به صفر رساندن میزان آب مصرفی مراکز تولیدی و خدماتی، جایگزین کردن دستگاه ها و تجهیزات ناکارآمد و دردسرساز خط تولید با دستگاه ها و تجهیزات مناسب، کارآمد و بدون دردسر و موارد بسیار دیگر، توانسته خود را بعنوان یک شرکت خدمات مهندسی بسیار معتبر و کارآمد در بخش های صنعت، تولید و خدمات بشناساند. علاوه بر آن شرکت مهندسی رنگین آلومینیوم پاسارگاد با استفاده از امکانات موجود خود نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدی صنایعی مانند، صنایع فلزی، غذایی، کشاورزی و ارایه خدماتی مانند خدمات شهری، خدمات صنعتی و افزایش سوددهی آنها در کشور عزیزمان ایران داشته است.

      در صورت داشتن و یا برخورد کردن با هر مشکل یا نیاز صنعتی، تولیدی و خدماتی، تمایل به استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و مناسب، تجهیزات و دستگاه های کارآمد برای بهبود کیفی و کمی محصولات و خدمات خود و تمایل به ساخت محصولات جدید یا محصولاتی که امکان ساخت قسمتی یا تمامی آن در کشور عزیزمان نمی باشد، ما میتوانیم بطور موثر و کارآمد، در برطرف کردن آن، در کنار شما باشیم.

      از پاره ای از خدمات این شرکت که بطور انتخابی و شاخصی در صفحه ی اینستاگرام ما قرار داده شده است دیدن نموده و خود را در انجام فعالیت صنعتی، تولیدی یا خدماتی، تنها و بدون چاره احساس نکرده و با ما تماس بگیرید. کلیه ی خدمات شرکت مهندسی رنگین آلومینیوم پاسارگاد با ضمانت بانکی معتبر صورت می گیرد.